SKLEP-LOGO

Realizacja sprzedaży w Sklepie Internetowym www.emprofessional.pl odbywa się według niniejszego regulaminu. Oferta przedstawiona w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.


Regulamin sklepu internetowego EMPROFESSIONAL.PL

Przedstawiony regulamin zawiera zasady dokonywania zamówień oraz sprzedaży towarów oferowanych w ramach sklepu internetowego jak również prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej. Dokonując złożenia zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez zaznaczenie pola typu o nazwie „Akceptacja regulaminu”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stronami umowy są:
Właściciel sklepu internetowego emprofessional.pl prowadzonego pod adresami URL:
http://www.emprofessional.pl oraz adresem poczty elektronicznej biuro@emprofessional.pl w osobie Pani Eweliny Matuszek, działającej pod nazwą EM professional Ewelina Matuszek, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wojanowska 82/13, 54-050 Wrocław , wpisaną do ewidencji przedsiębiorców, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia, NIP 997-010-23-49, REGON 022435689 zwany poniżej SPRZEDAJĄCYM.
Osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym emproffesional.pl, zwana jest w dalszej części regulaminu poniżej KUPUJĄCYM
KUPUJĄCYM mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
KUPUJĄCY świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
a. Obsługa związana ze składaniem zamówień on-line na oferowane towary i ich realizacją.
Sklep internetowy emprofessional.pl prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez KUPUJĄCEGO to:
Dostęp do Internetu
Przeglądarka internetowa

§ 2
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronie internetowej sklepu poprzez wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia.
W formularzu zamówienia KUPUJĄCY, każdorazowo zobowiązany jest zamieścić następujące dane:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Adres poczty elektronicznej
Nr telefonu
nazwę towaru
3. KUPUJĄCY może dokonać rejestracji w sklepie wykorzystując odpowiedni odnośnik „Zarejestruj się” zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez sieć Internet.
5. Realizacja zamówień dla których podczas składania zamówienia wybrano opcje płatności: przelew następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO należności za zamówiony towar.
6. Po złożeniu zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma na swój, podany w zamówieniu adres e-mailowy, informację z potwierdzeniem otrzymania zamówienia w którym SPRZEDAJĄCY poinformuje KUPUJĄCEGO, o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność.
7. Umowę pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAJĄCYM uważa się za skutecznie zawartą w momencie otrzymania na adres e-mailowy podany przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia otrzymania zamówienia wysłanego przez SPRZEDAJĄCEGO.
8. Aktualny status zamówienia KUPUJĄCY może śledzić po zalogowaniu się do swojego Panelu Klienta. Do zalogowania się KUPUJĄCY wykorzystuje dane podane podczas rejestracji.
9. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w formie paragonu, bądź faktury VAT, w zależności od zaznaczonej przez KUPUJĄCEGO opcji.

§ 3
WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY
Ceny towarów znajdujących się w Sklepie EMprofessional wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO (dotyczy opcji płatności: przelew). W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wysyłka jest realizowana w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia. Czas dostawy może się wydłużyć do 7 dni roboczych.
Koszty przesyłki pokrywa KUPUJĄCY.
Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
KUPUJĄCY ma możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAJĄCYM. Aby dokonać odbioru osobistego zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję: odbiór osobisty. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy jest bezpłatny.
Dostawy towarów realizowane są tylko i wyłącznie w dni robocze.

§ 4
PŁATNOŚCI
Formy płatności akceptowane przez SPRZEDAJĄCEGO to:
przelew na konto – dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO.
gotówka za pobraniem w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki – realizowana przez kuriera.
gotówka w kwocie równej wartości zamówienia przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy.
O formie płatności przy składaniu zamówienia decyduje KUPUJĄCY.
Dane SPRZEDAJĄCEGO i nr konta do wykonywania przelewów za zamówione towary każdorazowo przesyłane będą KUPUJĄCEMU po skutecznym zakończeniu transakcji w sklepie emprofessional.pl.

§ 5
REKLAMACJA I ZWROT
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez KUPUJĄCEGO i dostawcę przesyłki.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki KUPUJĄCY zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy Sprzedawcy. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać Sprzedającemu na odpowiedni:
a. nr telefonu,
b. adres email,
c. nr faksu,
podany podczas realizacji zamówienia przez SPRZEDAJĄCEGO.
Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Musi być dostarczony w stanie nienaruszonym, umożliwiającym dalszą sprzedaż. Zwrot towaru należy każdorazowo ustalić ze Sprzedającym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
Koszty związane z dostawą zwracanego towaru do Sprzedającego pokrywa KUPUJĄCY. Przesyłki realizowane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.
Reklamacje każdorazowo należy zgłaszać Sprzedającemu na odpowiedni:
a. nr telefonu,
b. adres email,
c. nr faksu,
podany podczas realizacji zamówienia przez SPRZEDAJĄCEGO.
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres siedziby Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, Sprzedający gwarantuje zwrot należności, stanowiący równowartość zakupionego towaru lub wymianę na towar pozbawiony wad. Należności będą regulowane drogą przelewu bankowego, na konto wskazane przez KUPUJĄCEGO w terminie 14 dni od daty otrzymania podpisanej faktury korygującej lub kserokopii paragonu.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu EMprofessional. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
Sprzedający zastrzegą sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty znajdującej się w Sklepie EMprofessional.
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w Sklepie EMprofessional.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym KUPUJĄCEGO.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7
OCHRONA PRYWATNOŚCI
Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane przechowywane są w systemie komputerowym i służą Organizatorowi do:
a) weryfikacji zamówienia,
b) kontaktu z KUPIJĄCYM,
c) przesyłania informacji promocyjno-marketingowych po wcześniejszej akceptacji KUPUJĄCEGO.
2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia KUPUJĄCY może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro@emprofessional.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 505 871 108.

Masz pytania? Napisz do nas.

Napisz
Nasza strona używa ciasteczek - Zgadzasz się na naszą Politykę Prywatności pozostając na tej stronie.
OK
x
Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram